Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Profil spoločnosti

  Vrtná spoločnosť Bratislava s.r.o.

 

                vďaka vlastnému komplexnému technickému vybaveniu realizujeme štandardné profily vŕtaných studní, ako aj širokoprofilové studne pre oblasť poľnohospodárstva a priemyslu. Ohľadne strojne vŕtaných studní zabezpečujeme prečisťovanie a testovanie studní, dodávku čerpacích systémov. Taktiež realizujeme ostatné technické a terénne práce, tiež poľné skúšky. Uvedené portfólio služieb ponúkame v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie a enviromentálnej geológie. V tejto súvislosti disponujeme potrebnými odbornými oprávneniami vydanými Ministerstvom životného prostredia ako aj Banským úradom, ktoré sú nevyhnutné k vykonávanú prieskumných vrtných prác ako aj pre vrty a studne nad 30 m.

Portfólio služieb poskytujeme v rámci celého Slovenska, tiež v zahraničí ako pre právnické osoby, tak aj pre fyzické osoby. Spoluprácou so svetovými výrobcami volíme certifikované a moderné materiály s príslušným atestom so zameraním sa na dlhodobú životnosť. Pri vzdialenejších realizáciách sa uplatňuje politika minimalizácie ceny dopravných nákladov a spotreby pohonných hmôt, v rámci ktorej sa koncepčne klientom poskytuje alternatíva skupinovej realizácie prác v lokalite v súčinnosti s minimalizáciou obstarávacej ceny diela.